Cerdak - péče o rányNAWA - péče o rányBioretec - řešení zlomenin Zdravotnická technika
CERDAK – bio-keramické sterilní krytí na rány různého původu

Jak Cerdak předepsat?

Cerdak – vlhké hojení ran

Postup při prvním předepsání vlhkého krytí na rány

 • Ošetřující lékař vyplní současně Žádanku o schválení (povolení) a Poukaz na léčebnou ortopedickou pomůcku
 • Na žádanku se uvede:
  • Obecný kód VZP 0082747, který informuje o zahájení léčby prostředkem pro vlhké hojení ran
  • Počet balení ZP 999 (univerzální množství)
  • Specifikace požadavku: Informace o zahájení léčby prostředky pro vlhké hojení ran
  • Zdůvodnění: detailní popis rány a její lokalizace
  • Datum zahájení léčby (bude shodné s datem vystavení prvního poukazu)
  • Platnost do: vypočítá se (datum zahájení léčby + 6 měsíců)
 • Na poukaz se uvede:
  • VZP kód konkrétního ZP    
   5000841 Cerdak Basic 5x10 cm

   5000842 Cerdak Basic 10x10 cm

   5000844 Cerdak Basic 10x15 cm

   5000845 Cerdak Special Cavity 10x10 cm

   5000846 Cerdak Special Cavity 10x15 cm

   5000847 Cerdak Special A4 Multi-Zorb 21x29,5 cm

   5000848 Cerdak Aerocloth Surgical 10x10 cm

   5000849 Cerdak Aerocloth Surgical 10x16 cm

   5011917 Cerdak Aerocloth Surgical 10x21 cm

   5011918 Cerdak Aerofilm Surgical 10x16 cm

   5011919 Cerdak Aerofilm Surgical 10x16 cm
 • Skutečné množství balení, které chceme pacientovi aktuálně poskytnout
 • Schváleno RL do data (stejné datum jako je platnost žádanky)
 • Žádanku odeslat na místně příslušné smluvní pracoviště VZP a poukaz se předá pojištěnci k vyzvednutí krytí bez dalšího odkladu.
 • Platí zde odložené schválení RL, v souladu se zněním Přílohy č. 3, oddílu C, zákona č. 48/1997 Sb, takže lékař nemusí čekat na schválení RL, než dá pacientovi poukaz, ale i tak musí léčbu pojišťovně oznámit.
 • Po dobu následujících 6 měsíců od prvního poukazu, může lékař předepisovat na poukazy prostředky pro vlhké hojení ran dle potřeby s uvedením Schváleno RL do data (stejné datum jako je platnost již dříve vystavené žádanky), další žádanku však již nevystavuje.
 • V případě, že během léčby jednoho defektu je zahájena léčba vlhkým krytím dalšího defektu, musí se na tento nový defekt opět podat žádanka.

Postup předepsání vlhkého krytí po uplynutí prvních 6 měsíců léčby

 • Ošetřující lékař předepíše Žádanku o schválení (povolení), ale než předepíše Poukaz, tak musí čekat na její schválení RL
 • Na Žádanku se uvede:
  • VZP kód konkrétního ZP, kterým bude vlhké hojení probíhat
  • Skutečný počet balení, který požadujeme pro pacienta schválit
  • Specifikace požadavku
  • Zdůvodnění
  • Žádanku odeslat na místně příslušné smluvní pracoviště VZP a čekat na schválení RL
  • Poukaz na konkrétní ZP a jeho požadované množství dle žádanky může být pojištěnci předán až po obdržení souhlasu RL.

Užitečné odkazy:

Poukaz
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/formulare/poskytovatele/tiskopisy-vyuctovani-vzp-13-poukaz-na-lecebnou-a-ortopedickou-pomucku.pdf

Žádanka
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/formulare/poskytovatele/vzp-21-zadanka-o-schvaleni-povoleni.pdf